Blogs


Storytelling uit het hart van Utrecht Overvecht

22-03-2018 11.17'

Overvecht’s Goud. Storytelling uit het hart van Utrecht Overvecht. Het hele, oprechte en inspirerende verhaal verpakt in een podcast. Nu een keer niet lezen, maar achterover leunen en lekker luisteren. Mogelijk gemaakt vanuit de Versnelling Overvecht. Uitgevoerd door sociaal makelaars Jelle en Ronald van Wijk&co. Het bestaande versterken. En dat is slim. Helemaal als je hoort wat het bestaande, o.a. de bewoners, allemaal stuk voor stuk te bieden hebben. Overvecht’s Goud biedt het platform  voor deze bewoners en het verhaal. Het verhaal, toegankelijk gemaakt voor lezers en niet-lezers. Het verhaal om te inspireren en te verbinden.

Lees meer...

De kracht van een gunfactor werkt in het sociaal werk als dromenvanger

29-01-2018 16.18'

Het Algemeen Nederlands Woordenboek omschrijft een ‘gunfactor’ als “het geheel van factoren of omstandigheden die ervoor zorgen dat iemand iets gegund wordt”. In de commerciële wereld worden zelfs 80% van de zakelijke beslissingen beïnvloed door een persoonlijke gunfactor. Kortom, het is een begrip dat niet te vatten is in een woord of een zin maar wel erg belangrijk in sociaal werk. Lees meer...

Organisatiekracht zit in de mensen zelf

23-11-2017 11.28'

De Week van de Opvoeding 2017 (2 tot 10 oktober) is een groot succes geweest in de wijk Overvecht! Samen met veel ouders en professionals hebben we deze week vormgegeven. De coördinatie lag bij mij vanuit Wijk&co. Uit de evaluatie blijkt dat de ouders en professionals de week positief hebben ervaren. Het succes van de organisatie van deze week was het ‘samen organiseren’. Lees meer...

Laat je inspireren in Almere!

01-11-2017 13.49'

Het team ‘Opgroeien en opvoeden’ van Wijk&co komt een paar keer per jaar bij elkaar om met elkaar overkoepelende thema’s te bespreken. We bespreken hoe we en gezamenlijke visie kunnen ontwikkelen waar de ouder, opvoeders en kinderen in de wijk Overvecht baat bij hebben.

Lees meer...

Hoe maak je een probleem bespreekbaar via een ludieke actie?

28-08-2017 13.11'

Als ik met bewoners praat over de openbare ruimte, dan is een van de grootste ergernissen het vuil op straat. Zonnebloempitten worden in de wijk ook vaak genoemd. Met ouders in de speeltuin waar ik werk had ik het laatst over het vuil op de grond, dat het eigenlijk best raar is dat het op de grond belandt en we stelden onszelf hardop de vraag: “Waarom doen mensen dit?”. Ik heb ervaren dat een ludieke actie opstellen, in samenwerking met wijkbewoners, partners in de wijk en de plek waar het om gaat, kan werken om bewustwording te creëren en dialoog te openen rondom thema's die gevoelig liggen en waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt (maar wel aan ergert). Lees meer...

Proberen is leren: de wereld ontdekken door te spelen

13-07-2017 10.29'

Als kinderen de kans krijgen, spelen ze de hele dag. Binnen en buiten, overal waar ze komen en al spelend oefenen ze ongemerkt allerlei vaardigheden. Als kinderen in de zandbak spelen gebeuren er verschillende dingen. Als een kind alleen speelt en een taart gaat bakken van zand zal hij/zij op zoek gaan naar een goede vorm, deze vullen en bakken in een fantasie-oven. Als de zandtaart klaar is zal een kind op zoek gaan naar iemand die mee wil spelen om als klant de taart te laten proeven en op te eten. Hierin leert een kind samen spelen, taal ontwikkelen en zijn evenwicht te bewaren. Want als je de taart scheefhoudt, valt het zand eruit en kan de klant de taart niet meer proeven. Daarnaast hebben de kinderen geoefend met het beroep Bakker/Verkoper en hoe je je hoort te gedragen in een winkel.

Lees meer...

De Marcusvaders

03-07-2017 13.37'

Het is al even geleden.. kerst 2016. De coördinator van de Marcusschool in Overvecht deed toen een oproep voor vaders om (meer) betrokken te raken bij activiteiten rondom de school. Op deze oproep hebben 18 vaders gereageerd! In maart 2017 zijn deze vaders uit Overvecht benaderd om het doel te bespreken van de betrokkenheid. Want: wat houdt dat nou in? Om betrokken te zijn bij school? Hierin ondersteun ik samen met school de vaders om de verwachtingen en het doel scherp te krijgen en te houden. Lees meer...

Gewoon even in de wijk present met een kopje koffie en zonder een agenda

09-05-2017 8.08'

Met hernieuwde energie aan de slag. Uitgerust van een vakantie en even helemaal offline geweest. Tegenwoordig begin je dan als sociaal makelaar met het opstarten van je telefoon. Voor mijn gevoel slaat deze gelijk op tilt. Zeven Whats-app gesprekken met meer dan 100 berichten gemist. Twitter slaat 32 meldingen aan. Hé, dat is gek Facebook maar 2? Maar dat blijkt een illusie te zijn, die moet je namelijk updaten en ook dan poppen de berichten op. Over de mail wil ik nog niets zeggen, dat is gewoon zo’n lijst dat ik deze eerst sorteer in mapjes, waarna ik deze per thema kan behandelen. Als ik niet uitkijk zit ik een hele dag achter de computer zonder in de echte wereld aanwezig te zijn. Lees meer...

Mensen zien

30-04-2017 17.05'

Twee weken geleden las ik in de Volkskrant een artikel van Daniel van Dijk. Dit artikel gaat in op het respect voor mensen, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden. Alle mensen hebben recht op eigen regie, ook als je in een isoleercel zit. Dat raakte mij. Ik ben tegen hokjes, stempels en stickers plakken. Ik realiseer mij dat elk mens oordeelt. Of je het nou wil of niet. In Overvecht heb ik geleerd om niet te oordelen en mijzelf juist vraagstellend op te stellen - “Waar kan ik je mee helpen”  “Vertel me jouw verhaal”. Lees meer...

Missie: Meer aandacht voor mensen zonder huis

12-04-2017 15.23'

Project Kind en Wijk
Met het project Kind en Wijk willen we kinderen bewust maken van hun eigen leefomgeving en stimuleren dat ze oog hebben voor de mensen die daar wonen, ook degenen die je niet vanzelfsprekend ontmoet. In vier bijeenkomsten hebben kinderen van de groepen 7 van De Fakkel en de Dr. Bosschool met elkaar gesproken over aandacht voor elkaar in de wijk. Vervolgens hebben ze onderzocht welke verschillende bewonersgroepen er in de wijk wonen. Uiteindelijk hebben ze na onderling overleg gekozen voor een groep bewoners waarvan zij vinden dat die extra aandacht verdient. Dit zijn geworden; mensen met een beperking, daklozen en blinden c.q. slechtzienden. Voor elk van deze groep hebben ze een actie bedacht die ze gezamenlijk gaan uitvoeren. 
---------------------------------------------------------------
Auteurs: Kinderen van de Fakkel groep 7

Lees meer...

Missie: Meer aandacht voor blinden en slechtzienden

12-04-2017 15.01'

Project Kind en Wijk
Met het project Kind en Wijk willen we kinderen bewust maken van hun eigen leefomgeving en stimuleren dat ze oog hebben voor de mensen die daar wonen, ook degenen die je niet vanzelfsprekend ontmoet. In vier bijeenkomsten hebben kinderen van de groepen 7 van De Fakkel en de Dr. Bosschool met elkaar gesproken over aandacht voor elkaar in de wijk. Vervolgens hebben ze onderzocht welke verschillende bewonersgroepen er in de wijk wonen. Uiteindelijk hebben ze na onderling overleg gekozen voor een groep bewoners waarvan zij vinden dat die extra aandacht verdient. Dit zijn geworden; mensen met een beperking, daklozen en blinden c.q. slechtzienden. Voor elk van deze groep hebben ze een actie bedacht die ze gezamenlijk gaan uitvoeren. 
----------------------------------------------------------------------

Lees meer...

Missie: Meer aandacht voor mensen met een beperking

12-04-2017 14.55'

Project Kind en Wijk
Met het project Kind en Wijk willen we kinderen bewust maken van hun eigen leefomgeving en stimuleren dat ze oog hebben voor de mensen die daar wonen, ook degenen die je niet vanzelfsprekend ontmoet. In vier bijeenkomsten hebben kinderen van de groepen 7 van De Fakkel en de Dr. Bosschool met elkaar gesproken over aandacht voor elkaar in de wijk. Vervolgens hebben ze onderzocht welke verschillende bewonersgroepen er in de wijk wonen. Uiteindelijk hebben ze na onderling overleg gekozen voor een groep bewoners waarvan zij vinden dat die extra aandacht verdient. Dit zijn geworden; mensen met een beperking, daklozen en blinden c.q. slechtzienden. Voor elk van deze groep hebben ze een actie bedacht die ze gezamenlijk gaan uitvoeren. 
---------------------------------------------------------------------- Lees meer...

Doelgroepgericht communiceren in de wijk Overvecht

05-04-2017 9.14'

Deze weken staan voor mij in het teken van voorlichtingen en trainingen rondom Vreedzaam. Elke training en voorlichting is anders. Het is echt maatwerk. Ik geef trainingen en voorlichtingen aan volwassenen in de wijk, train wijkmediatoren op stagelocaties, train stage/praktijkbegeleiders maar ik geef ook voorlichting bij voorscholen in de wijk. Door zo veel mogelijk trainingen en voorlichtingen op maat te kunnen bieden, zorgen we dat de Vreedzaam methodiek* en waarden worden geborgd in de wijk op plekken waar bewoners zich bevinden met elkaar. Lees meer...

Samenwerking tussen ouders en school om zo de leefwereld van kinderen in Overvecht met elkaar vreedzaam te verbinden

19-12-2016 8.00'

Welkom in Overvecht! De flattenwijk van Utrecht. Het is zo gemakkelijk om hier in de wijk anoniem te kunnen zijn en je achter de voordeur van je flat verstoppen. Als je geen contact wil of kan maken kun je opgaan in de massa.

Lees meer...

Hulp durven vragen

01-12-2016 13.55'

Heb jij dat ook wel eens? Dat je een masker opzet? Je voelt dat er iets niet goed gaat, maar je wilt dit niet aan de buitenwereld laten zien. Waarom gebeurd dat toch?  Lees meer...

Verbind de kleine dingen in het leven, dan heb je meer te geven.

07-11-2016 17.07'

Als sociaal makelaar in de wijk Overvecht probeer ik het verschil te maken in de wijk. Dit gebeurt natuurlijk niet vanzelf, daarom ben ik te vinden op verschillende plekken waar ik bewust verschillende leefwerelden aan elkaar probeer te verbinden.

Lees meer...

De Vreedzame powerpoint; een goede voorbereiding is het halve werk

26-09-2016 11.30'

Sinds 2013 ben ik binnen Wijk&co bezig met het onderwerp Vreedzaam. Zo ben ik betrokken bij de opleiding van de Wijkmediatoren, de Vreedzame Kinderraad, geef ik trainingen aan wijkbewoners en voorlichtingen Vreedzaam op de voorscholen binnen de wijk Overvecht. Lees meer...

Vrijwilliger Mihret organiseert bijeenkomsten voor Eritrese-Nederlanders

05-09-2016 10.41'

In 2014 ben ik* via een vriendin van mij bij Buurtcentrum de Leeuw gekomen in de wijk Noordoost. De eerste dag was spannend, want ik kende niemand. Het was een nieuwe omgeving. Het fijne was dat er een cursus in het buurtcentrum was die week voor vrijwilligers van Wijk&co waarin we leerden om te gaan met verschillende soorten karakters. Het ging over sociale omgang met elkaar en met gasten in het buurtcentrum. Ik heb geleerd hoe ik om moet gaan met alle soorten mensen en moeilijke situaties. Dat was heel fijn en maakte dat ik mij zelfverzekerder in mijn vrijwilligerswerk hier in de Leeuw.

Lees meer...

Kinderen maken statements over het recht op spel tijdens de Stedelijke Kinderraad 2016

13-06-2016 13.06'

Het is nu eindelijk zover: de Stedelijke Kinderraadvergadering van 2016. De kinderen en de kinderbegeleiders hebben in hun wijken al een heel proces doorlopen en vandaag gaat het om het presenteren van de wijkacties en het dialoog voeren in de raadszaal onder leiding van locoburgemeester Everhardt.

Lees meer...

De nieuwe maatschappij en de nieuwe economie

07-06-2016 12.58'

Op 17 mei was ik aanwezig bij de Sociaal Makel Conferentie 2016. Ik kwam binnen met een open houding en hoopte op inspiratie en verdieping in mijn werk. De dag werd geopend door een plenaire sessie van Marcel Spierts. Hij gaf een schets van het verleden, heden en de toekomst van welzijnswerk. Ik zag dat onze rol in elke tijd even belangrijk is, alleen de uitvoering veranderd door de tijden heen. Het werkveld past zich aan, aan de veranderingen waar aan onze maatschappij onderhevig is. Dit gaf mij een bevestiging van de noodzaak van mijn werk in de wijken in Utrecht.
 

Lees meer...

De samenleving ziet dat mensen met een beperking veel kunnen betekenen via hoiUtrecht

11-05-2016 9.10'

Ik zag in begin 2016 een mail langskomen met daarin de vraag van hoiUtrecht om verhalen van bewoners met een beperking in alle wijken van Utrecht te vertellen. Ze vroegen aan mij of ik bewoners kende die op wat voor manier dan ook ondersteuning ontvangen. Ik werk ik Overvecht Noord en ken veel mensen die een ‘rugzakje’ hebben. Ik vind het heel mooi om te laten zien dat mensen die ‘een beperking hebben’ hun leven zinvol kunnen inrichten. Ze doen veel vrijwilligerswerk en zijn verantwoordelijk voor projecten in de wijk. Ik wilde het graag mogelijk maken om dit naar buiten te brengen. Mensen met een beperking zijn niet altijd zielig en bezitten veel competenties om de maatschappij te versterken.

Lees meer...

Kinderen zijn onze bestuurders van de toekomst

18-04-2016 13.09'

Dit jaar mag ik het stedelijke traject van de Stedelijke Kinderraad in Utrecht vormgeven. Het interessante van dit proces maakt dat ik de vrijheid voel om breed te kijken, met een helicopterview, waardoor ik stadsbrede thema’s en ontwikkelingen aan elkaar mag en kan verbinden om Kinderparticipatie naar een hoger level te tillen.

Lees meer...

Samen zorgen we ervoor dat het begrip ‘wijkmediator’ binnen en buiten de schoolmuren gaat leven.

10-02-2016 13.55'

In januari 2016 zijn de kinderen die dit schooljaar opgeleid zijn tot wijkmediator in de wijk Overvecht begonnen met het lopen van hun stages in de wijk. Kinderen kunnen zo onder begeleiding oefenen in hun rol als wijkmediator. Het leuke aan deze stages is dat kinderen kunnen snuffelen aan beroepen maar ook hun geleerde competenties in de praktijk kunnen brengen. Zo wordt ‘wijkmediator‘ een begrip dat niet binnen de schoolmuren blijft, maar ook in de wijk gaat leven.

Lees meer...

Een openbare ruimte te creëren waarin mensen het gewoon vinden om met elkaar om te gaan en vragen durven te stellen aan elkaar

03-12-2015 13.07'

Een paar weken geleden mocht ik een training Vreedzaam geven aan zes wijkbewoners. Deze groep had een paar overeenkomsten: kinderen, de wijk Overvecht en oprechte interesse om een verschil te willen maken voor hun eigen school of club.

Lees meer...

Ik weet wat ik wil voor mijn buurt!

14-08-2015 15.49'

De kinderraad in de staatsliedenbuurt in Utrecht bestaat uit een groep van enthousiaste kinderen met allemaal hun eigen ambities en hun eigen kracht. Door te presenteren voor de klas zijn de kinderen uit verschillende klassen en basisscholen democratisch verkozen om deel uit te maken van de kinderraad staatslieden. Er wordt gestemd in de klassen. Uit deze stemming zijn 11 kinderen voort gekomen deze vormen samen de kinderraad staatslieden.

Lees meer...

Blij in de herfst: Koffie, voorlezen en de sociaal makelaar.

05-01-2015 15.36'

Buiten is het echt herfst en er is geen enkele peuter die zijn moeder bereid heeft gevonden om naar het speelhonk te komen. Geen luisteraars dus voor voorlees omi Annelies. Ik haal koffie en stel Annelies voor aan Fien die als lid van de wijkraad en werkzoekende een ochtend met mij meeloopt. Annelies vertelt Fien over haar voorlezen aan de peuters. Dat begon ook met een kop koffie.

Lees meer...

Democratie en eigenaarschap bij kinderen

16-12-2014 14.59'

Vrijdag 12 december had ik een afspraak met de leerlingenraad van basisschool de Beiaard in tuindorp oost over deelname aan de op te starten kinderraad. De wijk kinderraad is een manier om te werken aan actief burgerschap bij kinderen. Vanuit Wijk&co begeleiden we dit schooljaar drie kinderraden in de Staatliedenbuurt, Tuindorp en Tuindorp Oost/Voordorp.

Lees meer...