Blog


Yvonne van Druten

18-04-2016 13.09'

Kinderen zijn onze bestuurders van de toekomst

Dit jaar mag ik het stedelijke traject van de Stedelijke Kinderraad in Utrecht vormgeven. Het interessante van dit proces maakt dat ik de vrijheid voel om breed te kijken, met een helicopterview, waardoor ik stadsbrede thema’s en ontwikkelingen aan elkaar mag en kan verbinden om Kinderparticipatie naar een hoger level te tillen.


Kinderparticipatie en nieuwsvergaring
Bij de eerste Stedelijke Vergadering met de kinderbegeleiders merkte ik dat zij heel erg betrokken zijn bij de kinderen in hun eigen wijk. Ze stimuleren en inspireren de kinderen om verder te kijken dan het hier en nu. De leefwereld van kinderen speelt zich veelal af in hun directe omgeving maar zij zijn zich ook bewust van de wereld om hen heen. Kinderen kijken het jeugdjournaal, lezen kinderkranten, lezen Nieuwsbegrip (een nieuwsbrief vanuit school) en misschien wel het belangrijkste; kinderen halen online ook nieuwswaarde op. Waar je vroeger je informatie uit een encyclopedie haalde, typen kinderen dit nu gewoon in Google in. Door om zich heen te blijven kijken en verschillende bronnen van informatie aan te bieden, stimuleer je kinderen om naar hun eigen woon- en leefomgeving te kijken. Zo gaan zij nadenken over hoe kan zij hun eigen buurt fijner, prettiger en/of veiliger kunnen maken om in te wonen. Kinderen leren hun stem op een verantwoorde manier te gebruiken en zo draagt de Kinderraad weer bij aan het schoolvak: Democratisch burgerschap.

Democratisch burgerschap is een prachtige term maar wat betekent dat in de praktijk?
In het curriculum van scholen in Nederland zit het vak ‘Democratisch burgerschap’. Scholen zijn verplicht hier aandacht aan te geven. De gemeente Utrecht vindt het ook een belangrijk onderwerp en geeft hier op de politieke agenda al jaren ruimte aan. Maar waar gaat het eigenlijk om? Kinderen in aanraking laten komen met het proces rondom democratische besluitvorming.
In de wijken in Utrecht worden kinderen begeleid in het kijken naar hun eigen buurt en wijk. Er worden vragen gesteld aan de kinderen die hen tot nadenken aanzet; wat vind je van je buurt? Wat gaat er goed? En wat zou je willen veranderen? Hoe kan jij iets veranderen hier aan? En wat hoe je hier voor nodig? De onderwerpen die kinderen belangrijk vinden staan dus centraal.

Kinderbegeleiders
De rol van de kinderbegeleiders is door de jaren heen veranderd. Toen ik 15 jaar geleden begon in Overvecht, kon je met je Kinderraad 20.000 euro winnen om je project uit te voeren. Dit waren bijvoorbeeld voetbalkooien, het accent lag heel erg op de publieke ruimte. Door de  jaren heen zie ik een duidelijke verschuiving naar het maatschappelijke domein. Het draait nu echt om het democratische proces en het aanleren van vaardigheden. Kinderen zijn onze bestuurders van de toekomst. Ook kinderbegeleiders willen innoveren en ontwikkelen. Ze willen mee gaan met de maatschappelijke veranderingen. Bij de participatiemaatschappij hoort ook het horen van kinderen.  Kinderbegeleiders helpen hier bij. Maar zij moeten wel beschikken over de juiste tools om kinderen het actief democratisch denken en handelen aan te leren. Samen met organisatie ‘Utrecht in Dialoog’ heb ik een debat en dialoogtraining georganiseerd voor kinderbegeleiders zodat zij de tools krijgen aangereikt om de kinderen nog beter te begeleiden.

Tijdens de training hebben we ons gefocust op: het praktisch oefenen met voorbeelden, de verschillen tussen debat en dialoog, de kunst van het luisteren en het evalueren van je eigen vaardigheden. Ik merk dat je na zo’n training bewuster bent van hoe je je kunt voorbereiden en waardoor je de kinderen beter kunt begeleiden. Door de training ben je meer in staat om reflectie toe te passen op je eigen manier van werken, zodat je de bestuurders van de toekomst zo goed mogelijk kan begeleiden.