Wijk&co is een eigen-wijze en eigen-zinnige organisatie die sinds 2013 het sociaal makelaarschap in de gemeente Utrecht uitvoert. We zien het als onze missie om mensen in Overvecht en Utrecht Noordoost te inspireren en te ondersteunen om, vanuit eigen willen en kunnen, hun talenten te ontwikkelen, zich te verbinden en samen te bouwen. Dat begint met oprechte aandacht voor elkaar.

De kernopdracht van de sociaal makelaar bij Wijk&co is om vanuit presentie te empoweren, verbinden en activeren. We geloven daarbij sterk in het ontwikkelen van eigenaarschap als manier om mensen sterker te maken, duurzame verbindingen te realiseren en te komen tot gedragen activiteit. ‚Äč

 

 

De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieperiode voor het sociaal makelaarschap gegund aan een nieuwe partij. De consequentie van dit besluit is dat Wijk&co en de andere vier sociaal makelorganisaties – Welzaam, DOENJA Dienstverlening, Me´kaar en Vooruit - hun werk in de wijken per 31 december stoppen en worden opgeheven. 

Het sociaal makelaarschap in Overvecht en Noordoost en in de andere wijken van Utrecht zal vanaf 1 januari 2019 ingevuld worden door DOCK. Wat dit betekent voor de huidige medewerkers en hun werk is nog niet bekend. We wensen DOCK veel succes bij de opdracht. We hopen dat zij bijdragen aan een inclusieve wijk zoals wij dat de afgelopen vijf jaar hebben gedaan.

We streven naar een zo goed mogelijke overdracht van werk en werknemers, zodat bewoners zo min mogelijk geraakt worden door deze beslissing van de gemeente. Het komende half jaar zal Wijk&co haar werk in de wijk nog zo veel mogelijk blijven voortzetten. Ook zullen we ons bezighouden met het afronden van onze werkzaamheden, het voorbereiden van de overdracht en de ontbinding van de organisatie.

Wilt u meer lezen over hoe dit besluit tot stand gekomen is? Dan verwijzen wij graag naar de raadsbrief 'Uitkomst subsidietenders Sociaal Domein' en het beoordelingsrapport klik hier.

Organisation

Wijk&co is een sociaal makelorganisatie met meer dan 30 sociaal makelaars die in de Utrechtse wijken Overvecht en Noordoost actief zijn.